Zeszyt 12, 2019
tid logo

Humor in German media coverage of Poland and Poles

Humor in German media coverage of Poland and Poles 

Autor: Mariusz Jakosz (Sosnowiec)

Citation: tekst i dyskurs – text und diskurs 12, 2019 Pages 273-294
DOI: 10.7311/tid.12.2019.15


Abstract:

Media play a significant role in perceiving the world and constructing our conception of reality since the samples of social discourses exposed in the media have a strong influence on the shaping of the image of nations, opinions, attitudes, and hierarchies of values. The present article discusses humorous content in German press, television, and Internet coverage from recent years, which has reinforced a negative image of Poland and Poles in German minds. In the introductory part, the attention is focused on presenting the essence and functions of humor in the light of contemporary humor research, with a special emphasis placed on the interdependencies between humor, language, and discourse on the one hand, and ethnic cultures on the other, which differ in terms of preferred norms and values.

 

Keywords: humor, media, Poles, Germans, stereotypes

Pełny tekst - pdf


Literatur:

Bartmiński, Jerzy (2008): Wartości i ich profile medialne. In: Kamińska-Szmaj Irena, Piekot Tomasz, Poprawa Marcin (eds.): Ideologie w słowach i obrazach. Wrocław, pp. 23–41.

Bergson Henri (2000): Śmiech. Esej o komizmie. Warszawa.

Bonacchi Silvia (2013): Einige Bemerkungen zum polnisch-deutschen Dialogdiskurs: Die „Kartoffel-Affäre“ und die Rolle der diskursiven Kompetenz im interlingualen Diskurstransfer. In: Meinhof Ulrike Hanna, Reisigl Martin, Warnke Ingo H. (eds.): Diskurslinguistik im Spannungsfeld von Deskription und Kritik. Berlin, pp. 351–371.

Brzozowska Dorota (2014): Humorous discourses about the end of the world in Poland and Estonia – Dorota Brzozowska, Liisi Laineste. In: Baran Anneli, Laineste Liisi, Voolaid Piret (eds.): Scala Naturae. Festschrift in Honour of Arvo Krikmann. Tartu, pp 357–388.

Buttler Danuta (2001): Polski dowcip językowy. Warszawa.

Chłopicki Władysław (1995): O humorze poważnie. Kraków.

Chłopicki Władysław (2014): Przegląd polskich badań nad humorem w filozofii, literaturze i językoznawstwie. In: Brzozowska Dorota, Chłopicki Władysław (eds.): Humor polski. Kraków, pp. 629–646. 

Cyrus Norbert (2004): Stereotypy w działaniu: Praktyczne znaczenie narodowych schematów u polskiego transmigranta. In: Buchowski Michał, Brencz Andrzej (eds.): Polska – Niemcy. Pogranicza kulturowe i etniczne. Wrocław, pp. 207–213.

Czachur Waldemar (2011): Dyskursywny obraz świata. Kilka refleksji. tekst i dyskurs – text und dyskurs 4, pp. 79–97.

Czachur Waldemar, Wóycicki Kazimierz (2009): Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu. Wrocław.

Davies Christie (1990): Ethnic Humor Around the World: A Comparative Analysis. Bloomington.

Dąbrowska Jarochna (1999): Stereotype und ihr sprachlicher Ausdruck im Polenbild der deutschen Presse. Eine textlinguistische Untersuchung. Tübingen.

Denard Bob (2016): Humor niemiecki. In: http://blogpublika.com/2016/03/30/humor-niemiecki/ (10.03.2018).

Gajda Stanisław (2000): Słowo wstępne. In: Gajda Stanisław, Brzozowska Dorota (eds.): Świat humoru. Opole, pp. 9–12.

Gajda Stanisław (2007): Współczesny polski dyskurs komiczny. In: Mazur Jan, Rumińska Magdalena (eds.): Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej. Lublin, pp. 11–19.

Główczewski Aleksander (2006): Komizm w komunikacji literackiej (rozważania w perspektywie kogniwistycznej). In: Habrajska Grażyna, Ślósarska Joanna (eds.): Kognitywizm w poetyce i stylistyce. Kraków, pp. 159–172.

Hahn Hans Henning (ed.) (2002): Stereotyp, Identität und Geschichte. Die Funktion von Stereotypen in gesellschaftlichen Diskursen. Frankfurt am Main.

Heckmann Friedrich (1992): Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. Soziologie inter-ethnischer Beziehungen. Stuttgart.

Jakosz Mariusz (2016): Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistycznej. Katowice.

Kapiszewski Andrzej (1978): Stereotyp Amerykanów polskiego pochodzenia. Wrocław.

Klein Josef (1994): Sprachliche Mechanismen bei der Bildung nationaler Vorurteile. In: Grucza Franciszek (ed.): Vorurteile zwischen Deutschen und Polen. Materialien des deutsch-polnischen wissenschaftlichen Symposiums 9. bis 11. Dezember 1992 Görlitz–Zgorzelec. Warszawa, pp. 129–146.

Krasnodębski Zdzisław (2003): Ponowne sąsiedztwo. Refleksje nad obecnymi stosunkami między Niemcami a Polakami. In: Kolarska-Bobińska Lena (ed.): Obraz Polski i Polaków w Europie. Warszawa, pp. 29–45.

Krzemiński Adam (2011): Od konfrontacji do wspólnoty. Polityka 23 (2810), pp. 2–3.

Kucharski Adam (2009): Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych. Lublin.

Niemiec Piotr (1995): Anmerkungen zum Polenbild der Deutschen. Orbis Linguarum 2, pp. 267–269.

Ochwat Paweł (2015): Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne. Analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych. Kultura – Media – Teologia 22, pp. 33–52. (http://www.kmt.uksw.edu.pl/kmt-22-oblicza-kina, 14.03.2018).

Ociepka Beata (2000): Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach. In: Bingen Dieter, Malinowski Krzysztof (eds.): Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998. Poznań, pp. 111–131.

Pałuszyńska Edyta (2009): Humor jako narzędzie dyskredytacji w dyskursie politycznym. In: Dżereń-Głowacka Sylwia, Kwiatkowska Alina (eds.). Zrozumieć humor 2/1. Piotrków Trybunalski, pp. 59–69. 

Quasthoff Uta (1973): Soziales Vorurteil und Kommunikation – Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps. Ein interdisziplinärer Vergleich im Bereich von Linguistik, Sozialwissenschaft und Psychologie. Frankfurt am Main.

Quasthoff Uta (1998): Etnocentryczne przetwarzanie informacji. Ambiwalencja funkcji stereotypów w komunikacji międzykulturowej. In: Anusiewicz Janusz, Bartmiński Jerzy (eds.): Język a kultura 12: Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Wrocław, pp. 11–30.

Ruchniewicz Krzysztof (2005): Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Dresden.

Rusek Anna (2012): Wielowymiarowość humoru. Innowacje psychologiczne. Rozprawy i artykuły naukowe 1(1), pp. 117–127.

Schaff Adam (1981): Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa.

Szymańska Agnieszka (2011): Information, Meinung, Macht, Manipulation. Die Rolle der Medien in den deutsch-polnischen Beziehungen. In: Bingen Dieter et al. (eds.): Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011. Wiesbaden, pp. 409–424.

Szymański Grzegorz (2006): Stereotypy dzielące Polaków i Niemców. Zeszyty Naukowe Zakładu Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 1 (1), pp. 134–169.

Wojtak Maria (2010): Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy. Lublin.

Wowro Iwona (2014): Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim. Elementy ironii, agresji i gry. Wrocław.

Wowro Iwona (2017): Elementy humoru w wybranych bajkach Janoscha. In: Bajorek Angela (ed.): Szczęśliwy, kto poznał Janoscha. Literackie korzenie tożsamości. / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben. Literarische Wurzeln der Identität. Wrocław, pp. 292–312.

Wrzesiński Wojciech (1994): Nachbar oder Feind. Das Klischee des Deutschen in Polen im 19. und 20. Jahrhundert. In: Grucza Franciszek (ed.): Vorurteile zwischen Deutschen und Polen. Materialien des deutsch-polnischen wissenschaftlichen Symposiums 9. bis 11. Dezember 1992 Görlitz–Zgorzelec. Warszawa, pp. 63–75.

 

Licencja tekstów

Teksty naszego czasopisma dostępne są na licencji:
CC BY-NC 4.0 PL
Creative commons

Kontakt:

Waldemar Czachur

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Adres:

Uniwersytet Warszawski

Instytut Germanistyki

Waldemar Czachur

ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.